TARİH2

2008-03-06 15:13:00

TARİH

 

Tarih, fânide bekâ arama cehd ve gayretinin adıdır. O, ilk insanı son insana rabteden bir vuslat bağıdır. Zaten bir milletin ömrü de tarih hafızasının kuvvetiyle doğru orantılıdır. Ona göre uzar ve kısalır.

Tarih, mazinin karanlık dehlizlerine gömülmüş eski zaman fosillerini hortlatıp konuşturmak değildir. O, maziyi hal, hatta istikbal yaparak geleceğin huzur dolu nağmesini henüz terennüm edilmeden dinleyebilmektir. Kuvvetli istikbal maziyi hatırlamakla olur. Ancak mazinin altın rüyası bize hakiki bir dünya istikbali vadetmekten uzaktır. Öyleyse maziyi hatırda tutmak sadece istikbali kazanmaya bir vesile ve vasıta olmalıdır. Tarih bu usûle dayandırılırsa bir ilim olur. Aksi takdirde yaşanmışın lüzumsuz tekrarından ibaret kalır.  Şemseddin Nuri

15
0
0
Yorum Yaz