Siyon Katır Alayları

2008-03-06 16:58:00
 

23 Şubat  1915 tarihinde siyonistler İngiliz denetimindeki Kahire şehrinde biraraya gelerek bir müfreze kurmaya karar verirler.Jabotinsky 100’ü aşkın kişyi bu müfrezeye katar. Bunlar Filistin cephesinde savaşmak isterler  ,İngilizler bunun imkansız olduğunu ama isterlerse bir katır alayı oluşturarak  Çanakkaleye gönderebileceğini söyler. .Jabotinsky ,Avrupa’da siyasi faaliyetlerini sürdürürken geride kalan yardımcısı Trumpeldor  girişimi ele alır ve İngilizlere   gönüllü  siyonistlerden oluşacak katır alayının  kurulması fikrini kabul ettiğini bildirir ve fikri tek başına uygulamaya koyar.Çünkü “.Jabotinsky,bir yandan  Filistin dışında savaşmaya karşı çıkarken, bir yandan da  kurulacak olan gönüllü siyon alayına isim olarak düşünülen  ‘Katırcı Alayı’ adına, onur kırıcı olması nedeniyle itiraz eder” Jabotinsky daha sonra “Eğer biz , 2 kasım 1917’de Balfour Bildirisi ile Filistinde yurt edinme konusunda söz aldıksa , buna ulaşan yol Geliboludan  geçmişti ” diyecektir.

Sonunda “650 gönüllüyü eğitmek üzere Kahirede’ki İngiliz yetkilileri  İskenderiye’ye Albay J.Henry Patterson’u göndereceklerdi.Patterson üç hafta gibi kısa bir sürede Gibbari kampında siyon gönüllülerinden oluşan büyük bir müfreze oluşturmayı başaracaktır.500 asker, 750 katır ve 20 subaydan oluşan  Siyon Katır Alayları muharebe için gerekli teçhizatı da kuşanmış  ve yakalarında Sarı renkli Davud’un yıldızı işlenmiş bir şekilde gemilere yüklenerek  17 Nisan 1915 tarihinde  Geliboluya hareket ederler. 26  Nisan 1915’te Çanakkale Cephesine varan Kuvvetler Seddülbahir’e  çıkartılır ve  İngilizlerin  29 Tümeninde görev alır. Ve  Fiilen  kendilerini çarpışmaların ortasında bulur ve 6 Ocak  1916’ya , yani Gelibolu yarımadası’nın boşaltılmasına kadar orada kalır.Bu süre içerisinde  toplam 50 kadar gönüllü de savaşta ölür”   

 

155
0
0
Yorum Yaz