SEMBOLLER İŞARETLER

2008-06-27 18:00:00


 

Mezar taşlarında en yaygın kullanılan ağaç sembollerinden biri “Hayat Ağacı” motifidir. Bolluğu bereketi simgeler. Meyveli ağaç ise insanı kamil-i temsil etmektedir. Ölüm ve faniliğin sembolü olarak kullanılan “Servi Ağacı” Mezar taşlarında en çok kullanılan motiflerdendir. Servi vahdeti yani Allah’ı (cc) birlemeği, sembolize eder. Allah lafzının ilk harfi olan elif’e de benzetilen servinin sallanırken yapraklarından çıkan “Hu” sesiyle Allah’ı (cc) zikrettiğine inanılır. Dalları kolay sarsılmaz bu haliyle sabrın ve temkinin sembolüdür, dik ve doğru duruşu ile doğruluğu ve dürüstlüğü temsil eder, servinin üst dallarının eğri durması yaradanın karşısında boynu bükük kalmayı acziyeti ifade eder.

Mür-ü Süleyman; Bolluk ve bereketi,

Gül; İlahi güzelliği,

 Lale; Vahdet-i Vücud yani Allah’ı (cc) sembolize eder.

Kandil; Aydınlık Meyve; Ölümsüzlük yani cennette ebedi ikramları

Haşhaş-Çam kozalağı; Uykuyu, cenneti temsil eder.

Sarık: Müderris ve defter eminleri

Kavuk: Orta dereceli memurlar

ihtişamlı kavuklar: Osmanlı yönetiminde sadrazam, Kubbealtı vezirleri ve kaptan-ı deryalar

Uzun külah: Mevlevî tarikatı mensubu

Çapa, gemi direği, yelken: Denizci

Hokka ve kalem: Kâtip

Lahana, bamya: Cirit takımı oyuncularını

Yazısız mezarlar: Cellat

Kırık başlı mezar taşları: Yeniçeri

Müzik enstrümanı: Müzisyen

292
0
0
Yorum Yaz