TARİH2

2008-03-06 15:13:00

TARİH   Tarih, fânide bekâ arama cehd ve gayretinin adıdır. O, ilk insanı son insana rabteden bir vuslat bağıdır. Zaten bir milletin ömrü de tarih hafızasının kuvvetiyle doğru orantılıdır. Ona göre uzar ve kısalır. Tarih, mazinin karanlık dehlizlerine gömülmüş eski zaman fosillerini hortlatıp konuşturmak değildir. O, maziyi hal, hatta istikbal yaparak geleceğin huzur dolu nağmesini henüz terennüm edilmeden dinleyebilmektir. Kuvvetli istikbal maziyi hatırlamakla olur. Ancak mazinin altın rüyası bize hakiki bir dünya istikbali vadetmekten uzaktır. Öyleyse maziyi hatırda tutmak sadece istikbali kazanmaya bir vesile ve vasıta olmalıdır. Tarih bu usûle dayandırılırsa bir ilim olur. Aksi takdirde yaşanmışın lüzumsuz tekrarından ibaret kalır.  Şemseddin Nuri Devamı

yamyam medeniyeti

2008-03-05 16:12:00

  YAMYAM MEDENİYETİ   Çağdaş Avrupa şatafatlı adlar takmıştı bencilliğine: aile, sınıf, millet. İpek eldivenler geçirmişti pençelerine. Kutsal mefhumların gölgesinde her cinayeti işlemişti. İkiye bölmüştü ahlakı: bir yamyamlar medeniyetiydi Batı medeniyeti. Kıtaları yiyerek semiren bir medeniyet. Ama altın buzağıya tapan sömürücü Avrupa’nın yanında bir başka Avrupa daha vardı: barışçı Avrupa, düşünen Avrupa. Canavarlar yaratan Avrupa, canavarları tepeleyen savaşçıların da vatanıydı. Maddenin karanlık zindanlarında mahpustu insan ruhu, onu Batının tekniği kurtaracaktı. Cemil  Meriç ... Devamı