Kudüm-ü Şerif mi ? Çifte Nara mı ?

2008-05-24 17:21:00

Yenikapı Mevlevihanesi yanındaki köşklerden birine düğün münasebetiyle çingenelerden mürekkep bir takım çalgı heyeti getirilmişti. Eğlentinin en hararetli zamanında çifte nara patladığından hazırunun neşesi kaçtı. O anda kıptinin hatırına tekkenin kudümleri geldi. Hemen dergaha koştu. Mevlevihanelerde çifte naraya, adının değiştirilerek kudumü şerif denildiği ve bunun inceliğini düşünmediği için kudümzen başıdan adıyle sanile bir çiftenara istedi. Çingenenin kudumü şerif demeyip çiftenara deyişi  dervişin taassubuna dokundu. Çalgıcıyı; “Ona çiftenara demezler, kudümü şerif derler” azariyle kovdu. Bununla da kalmadı, gidip şeyhine şikayet etti. Zerafetiyle tanınan Şeyh Osman Salahaddin Efendi, dedenin kıptiye yaptığı muameleyi beğenmedi. “Neşelerini kaçırmayaydın, vereydin!” dedi.

Kudümzen başı:

– Ama efendim, kudümü şerife bu çingene çifte nara diyor, deyince de Osman Salâhaddin Efendi şu cevabı verdi:

– Zararı yok, o; çingene eline düşerse çiftenara, tekkeye gelirse kudümü şerif olur.

 

222
0
0
Yorum Yaz