KERVAN

2008-03-07 16:35:00

               

 

Sen ki ey yolcu göç sesiyle uyanmıyorsun, acaba kervana nasıl yetişeceksin? Sarvan deve kösünü çalmış, kervanın öncüsü menzile varmış.Yüklerini davuldan önce hazırlayan o mesut, o akıllı insanlara ne mutlu! Yolda uyuyakalanlar, başlarını kaldırdıkları zaman, gidenlerden iz bulamayacaklar. Çabuk kalkan bir yolcu, yarışı kazanmış demektir. Kervan kalktıktan sonra uyanmışsın, kaç para eder? Baharın arpa eken, hasat zamanında buğday biçer mi? Ey uyuyan, işte şimdi uyanmak gerek. Seni ölüm uyandırdıktan sonra bu uyanışın ne faydası var?  Harman kaldırmayı umuyor musun, ekeceksen ek: Tohum vaktidir. Sakın, kıyamet şehrine eli boş gitme; orda hasretle oturman için bir sebep yoktur. Akıl gözün varsa, gözlerini karıncalar yemeden önce mezar hazırlığını görmeye bak.

       Oğlum, insan sermayesi olursa kâr edebilir.  Sermayesini yiyen ne kazanacak? Başından sel aştıktan sonra değil, su henüz belini geçerken, şimdi çabala. Gözün varken şimdi yaş dök ve ağzında dilin varken şimdi af dile. Can her vakit bedende, dil daima ağızda kalmayacaktır. Günahlarının özrünü şimdi dilemelisin, nefs-i nâtıka söylemekten âciz kaldığı zaman değil.

Mezarda söyleyeceklerini, bunları bilenlerden bugün öğren. Çünkü Münker’le Nekir’in soruşları korkunçtur.Bu aziz ânı ganimet say. Bil ki, kuşsuz  kafesin değeri yoktur.   Ömrünü ahu vahla geçirme. Fırsat kıymetlidir ve zaman kılıç gibidir.

                                                                                                          Bostan ve Gülistan

8
0
0
Yorum Yaz