Hile Hurda

2008-04-23 19:51:00

Bu deyim de Osmanlıca kökenli olup, aslında "hile-i hurd"tur. Hurd sözcüğü, küçük, önemsiz anlamlarının karşılığıdır. Dolayısıyla deyimin gerçek anlamı, küçük yalanlar ya da tatlı şakalar biçimindedir. Buradaki "hurda" sözcüğü, "hurd" sözcüğünün bozulmuş halidir.  Bu değişim, deyime yeni bir anlam da kazandırmıştır. Hile hurda, yalan dolan anlamına gelip, yolsuzluklar       için kullanılır.•

39
0
0
Yorum Yaz