1130-Atatürkün şapka giydiği ilk yer

2009-10-04 10:56:00


Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk’ün şapka devrimi yolunda ilk kez şapka giydiği yer olarak tescillenen tarihi Şükrü Ağa Konağı’nda yaşanan skandala el attı Ankara Hürriyet’in şimdi ahır olarak kullanılan tarihi yapıyı gündeme getirmesinin ardından, Bakan Ertugrul Günay Koruma Bölge Kurulu uzmanlarını yapıyı incelemekle görevlendirdi.

Bölgeye giden uzmanlar bir rapor hazırlayarak, yapının acilen restore edilmesi gerektiğini bildirdi. Raporda, yapının Atatürk Müze Evi olarak kamulaştırılmasının da uygun olacağı ifade edildi. Rapor doğrultusunda toplanan Koruma Bölge Kurulu da, yapıyla ilgili rölöve ve restorasyon projelerinin değerlendirilerek yeniden kurula sunulması kararını aldı.

Rapora ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada da şöyle denildi:
“Söz konusu kayıtlı taşınmaz, Ankara   Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca 27.08.2009 tarihinde yerinde incelenerek, bir rapor hazırlanmıştır. Raporda; ‘Ulu önderin Kastamonu’ya giderken 23.08.1925 tarihinde kısa bir süre ile misafir olup, istirahat ettiği taşınmazın halk arasında Şükrü Ağa Konağı olarak anıldığı, söz konusu taşınmazın Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından 23.07.1981 tarih ve A-3029 kararı ile tescil edildiği, habere konu olan taşınmaz ile birlikte iki adet taşınmazın Kalecik Belediye Başkanlığı tarafından kamulaştırılması talebi üzerine alınan  Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 02.04.2008 tarih ve 3040 sayılı kararı ile kamulaştırma talebine yönelik kullanım amacının net olarak belirtilmemiş olması nedeniyle talebin uygun bulunmadığı.

Taşınmazın iç ve dış yapı elemanlarında, ahşap doğramaları ve yapı malzemelerinde doğal etkenlerden dolayı ciddi bozulmaların olduğu, yapının mevcut durumu ile kullanılmasının mümkün olmadığı, esaslı bir bakım ve onarımı içine alacak şekilde acilen restorasyonunun yapılması gerektiği ve “Atatürk Müze Evi” olarak kamulaştırılmasının uygun olacağı belirtilmiştir.”

Hürriyet Ankara, , 08.09.2009

1646
0
0
Yorum Yaz